top of page
bgImage

    

 Odling, kurser, försäljning och Naturnära skogsbruk

med ett Permakulturperspektiv

 

FreddyP design

Planerar och ritar upp trädgårdar, grönytor, naturområden med ett Permakulturperspektiv. Skogsodlingar, fjärilslundar, vandringsstråk och privata trädgårdar, balkonger och tak mm. 

Vad är Permakultur?

Permakultur är ett samlat namn för permanent agrikultur och grundar sig i tre grundvärderingar.

Omsorg om jorden: Förståelse för att man är en del av jorden och att man måste värna om den.

Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.

I praktiken handlar det om att allt vi gör ska byggas på ett hållbart sätt med ett kretsloppstänk. Allt från odling till husbyggen, transporter och försörjning skall utgå från de tre grundprinciperna. 

Lilla Lennartstorp

Vår egen odling och besöksträdgård


Tjänster och rådgivningTill Salu

Uppdateras löpande


bottom of page